Aarde

Aarde

De Aarde is de derde planeet vanaf de zon. Zij werd 4,56 miljard jaar geleden gevormd als grootste van de vier Aardse planeten dicht bij de zon. De inwendige structuur van de Aarde is vergelijkbaar met die van haar buren, maar zij is de enige die veel water en zuurstof in haar atmosfeer heeft. Door inwendige processen, de oceanen en de atmosfeer veranderd de Aarde voortdurend van structuur. Lees alles over de Aarde

Baan van de Aarde:

De Aarde draait met een gemiddelde snelheid van 108.000 kilometer per uur om de zon ( vanuit een punt boven de Noordpool en tegen de klok in ). Net als andere planeten volgt de Aarde een elliptische baan. Hierdoor ontvangt de Aarde in Januari meer zonnestraling dan in bijvoorbeeld de maand juli. Het vlak van de aardbaan word ook wel het vlak van de ecliptica genoemd. De rotatieas van de Aarde staat daar niet loodrecht op, maar maakt er een hoek van 23,5 graden mee.

Bouw van de Aarde:

De Aarde heeft drie hoofdlagen:
1.De kern van de Aarde heeft een diameter van ongeveer 7100 kilometer en bestaat vooral uit ijzer en een kleinere hoeveelheid nikkel. Het centrale deel in de kern is vast en de temperatuur kan daar oplopen tot wel 4800 graden celsius. Het buitenste deel van de kern is vloeibaar.
2)Om de kern heen zit een mantel ( laag ) van ongeveer 2750 kilometer dik. Deze mantel bestaat uit magnesium en ijzersteen.
3)Daarna komt de Aardkorst. In deze korst zitten veel verschillende soorten mineralen, dit zorgt voor de juiste voeding van wat er op Aarde verbouwd word. De aardkorst word soms ook verdeeld in twee korsten, de continentale korst en de oceanische korst.

Magnetisch veld van de Aarde:

De aarde heeft een zeer groot magnetisch veld wat naar aller waarschijnlijkheid veroorzaakt word door dat het zachte gedeelte van de kern van de aarde om de kern heen draait. Deze beweging word op haar beurt weer aangedreven door de rotatie van de aarde en convectiestroming uit het buitenste deel van de hoofdkern. Dit magnetisch veld gedraagt zich zoals waar een magneet bekend om staat. De magnetische veldlijnen komen op twee punten op de Aarde bij elkaar, dit is de magnetische Zuidpool en de magnetische Noordpool. Deze poolen vallen niet altijd samen met de werkelijk Noord en Zuidpool. Eens in de 1,8 miljoen jaar is dit wel het geval.

Atmosfeer van de Aarde:

De Aarde word omgeven door een atmosfeer. Deze atmosfeer kun je beschrijven als een laag vol met gassen van wel honderden kilometers dik. Deze atmosfeer is ontstaan door dat vulkanen in het verleden gassen uitstoten. Het zuurstof gehalte in deze atmosfeer is ontstaan door in het beginne algen in de zee en later door planten, struiken en bomen. Door de zwaartekracht is uiteraard de dichtheid van de atmosfeer dicht bij de aarde veel sterker dan in hoger gelegen gebieden. Ook de temperatuur die de Aarde afgeeft word lager als je hoger in de atmosfeer terecht komt.

Oppervlak van de Aarde:

Hieronder vind u een overzicht in procenten van het oppervlak van de Aarde op dit moment:

75 % water
25 % land
11 % bossen waaronder
30 % woestijnen
45 % steden, wegen en huizen ( en andere vervuiling )
14 % landbouw

Een ernstig detail is dat nog maar 100 jaar geleden er op aarde 31 % bossen waren en dat dit dus met 20% is afgenomen de laatste 100 jaar. En dit percentage zal zeker nog met 8% afnemen de komende 200 jaar. Op dit punt zal het leven op aarde niet meer in balans zijn en zal er te weinig zuurstof worden aangemaakt door de bomen om de dan 14 miljard mensen te laten ademen.